Sortowanie:

Warszawa i Szczecin, 202 cm

-------, 184 cm

Kraków/Kielce, 210 cm

Warszawa

., 182 cm

Wrocław, 185 cm

. , 179 cm

Poznań, 185 cm

192 cm

202 cm